Uudised

Alates 27.03.2023 suunatakse Raplamaa avalikud bussiliinid nr. 9 ja 15 ümbersõidule

20.03.2023

Seoses Rail Balticu Sikeldi viadukti ehitustöödega suunatakse alates 27.03.2023 Raplamaa avalikud bussiliinid nr. 9 Rapla – Alu – Hageri – Kohila, nr. 14A Rapla – Alu – Kodila – Ohulepa ja nr. 15 Rapla – Alu – Kodila – Varbola – Pajaka ümbersõidule Vahemetsa ja Alu peatuste vahel. Kõik liinil olevad peatused teenindatakse, väljumisajad peatustest ei muutu.

Ehitustööd lõpevad esialgse plaani kohaselt novembris 2023.

Sõiduplaanid on nähtavad veebilehel peatus.ee.

Loe edasi

Oodatakse kandidaate aasta õpetaja 2023 konkursile

15.03.2023

Kuni 27. märtsini saab esitada kolmeteistkümnes kategoorias kandidaate aasta õpetaja konkursile.

Kutsume kõiki, kes on viimase kolme aasta jooksul märganud ja kogenud õpetajate ning teiste haridustöötajate suurepärast ja erilist tööd, mõnda silmapaistvat tegu või teavad suurt hariduse sõpra, neid inimesi konkursil esitama!

Loe edasi

Valmis Rapla maakonna turvalisuse raport 2022

10.03.2023

Turvalisuse raporteid oleme koostanud juba aastast 2016 – vaatame igal aastal korraks tagasi, mis toimus statistiliselt  ja mida tehti praktiliselt. 2022. aasta oli taaskord eriline – kuigi koroona taandus, tulid uued kriisid eesotsas pagulaskriisi ja sõjaolukorraga Euroopas. Kuigi paljud näitajad on ajas muutunud paremaks, on märksõnaks varavastaste kuritegude märkimisväärne tõus. Suuremat tähelepanu pööratakse elanikkonnakaitsele. Omavalitsustes tehti palju tegevusi turvalisuse suurendamiseks.
Raplamaa turvalisuse raport 2022

Loe edasi

Värskelt ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“

06.03.2023

Vaimne tervise ennetus ei puuduta vaid sotsiaalvaldkonda, vaid vajab valdkondade ülest panustamist nii riigi kui kohalikul tasandil. Värskelt ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2023 läheneb vaimse tervise ennetuse ja edenduse teemadele läbi keskkondade (suhte,-digi,-füüsiline keskkond) kujundamise ja eluviisi valikute parandamise.

Loe edasi

TAI: Eesti noorte hinnangud oma elule, tervisele ja peresuhetele on halvenenud, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

01.03.2023

Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele langenud ning iganädalaste tervisekaebustega on kimpus 78% vastanutest.
Kui poiste tervisekäitumises on näha positiivseid muutusi, siis tüdrukute seas on murettekitavaid suundumusi nii e-sigarettide tarvitamises, aga ka vaimse tervise probleemide osas.

Loe edasi

Liikumisaasta kutsub märtsis koolis ja töökohal rohkem liikuma

01.03.2023

Märtsis on liikumisaasta fookuses liikumine töökohal ja koolis, kui kooliperesid ja töökollektiive kutsutakse üles vähendama istumisaega, kasutades selleks töö- ja koolikeskkonnas kättesaadavaid lihtsaid võimalusi.
SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus ja Eesti Firmaspordi Liit kutsuvad töökollektiive üles katsetama märtsis igal nädalal uusi võimalusi istumisaja vähendamiseks. Nii on 6.-10. märtsiks planeeritud (trepi)kõnninädal, 13.-17. märtsiks seisunädal ning 20.-24. märtsil toimub liikumispauside nädal. Lisainfo, juhised ja inspireerivad materjalid liikumisnädalate kohta tuuakse Liikumisaasta 2023 ja Firmaspordi Facebook´i lehtedele.„

Loe edasi