Arengufond

Sihtasutuse Raplamaa Omavalitsuste Arengufond tegevus lõpetati 2023. aasta lõpus.

Alates 2024. aastast toimub maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite kogumine ja kasutamise korraldamine läbi Raplamaa Omavalitsuste Liidu eelarve koosseisus oleva sihtkapitali “Arengufond”.

Raplamaa Omavalitsuste Liit võtab projektitaotlusi vastu üks kord aastas – 1. veebruaril. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult veebikeskkonnas SPOKU.

 

Teavet sihtasutuse lõpetamise kohta võib saada Silvi Ojamuru käest (silvi.ojamuru@raplamaa.ee; 504 7988). Edaspidi annab teavet sihtkapitali kohta Tavo Kikas (tavo.kikas@raplamaa.ee; 511 4321).