Uudised

Raplamaa Omavalitsuste Liitu juhib Heiki Hepner

20.12.2017

Inge Põlma, Raplamaa Sõnumid 20.12.2017

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) täiskogu uus koosseis sai esmakordselt kokku veidi tavatult 15. detsembril, sest traditsiooniliselt koguneb täiskogu neljapäeviti. Täiskogu istungile eelnes ROL-i juhatuse koosolek, kus valiti juhatuse esimeheks Kohila vallavanem Heiki Hepner ja aseesimeheks Rapla vallavanem Piret Minn.

Loe edasi

HtM leping ehk hariduse projektide rahastamine

02.11.2017

ROLi juhatus otsustas 02.11.17 koosolekul, et Haridus- ja Teadusministeeriumi leping ROLile eraldatud vahendite otsustamiseks hakkab toimuma ROLi hindamiskomisjoni kaudu. Lepingu eesmärkideks on toetada Rapla maakonnas tegutsevate koolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevust ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamist ja nendest osalust. HtM lepinguga eraldatud vahendite kasutamist on siiani korraldanud Arengufondi hariduse osafond.

Esimene projektide esitamise tähtaeg on 15.jaanuar 2018. Blanketid asuvad esialgu siin.

Loe edasi

Põhja-Eesti regiooni turismikonverents toimus tänavu Raplas

30.10.2017

Rapla Kultuurikeskuses toimunud Põhja-Eesti turismikonverentsi avasõul rabas auditooriumi korvpalli „padufännide armee”, kelle hüüded, trummipõrin ja pasunad tõstsid fookusesse korvpallipealinna Rapla. Fännide etteastet toetasid meeskonna mängijad, kes söötsid palle üle konverentsikülaliste peade, kontrollides olukorda. Rapla Korvpallikooli tegevjuhi Jaak Karbi eestvedamisel läbiviidud päeva üllatus kõnetas turismivaldkonna esindajaid.

Loe edasi

ROLi 7.koosseisu lõpetamine

28.09.2017

7.koosseisu viimasel, 28.septembril 2017 toimunud Täiskogu koosolekul kinnitati Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi uuendatud põhikirjad; Raplamaa omavalitsustelt maakondlikuks ühistegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite arvestamise alused aastaiks 2018 – 2019 ning Raplamaa omavalitsustelt 2018.a maakondlikuks ühistegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite kogumahuks 200 707 eurot.

12. oktoobril tõmmati Järvakandi kultuurihallis joon alla viimasele neljale aastale ja tänati kõiki antud kohalike omavalitsuste juhte ja partnereid.

Loe edasi

Valitsus otsustas omavalitsuste ühendamised

15.06.2017

Valitsus otsustas omavalitsuste ühendamised

Rahandusministeeriumi pressiteade 15.06.2017

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks.

„Omavalitsused on teinud ära suure töö ning eelkõige tänan neid omavalitsusjuhte, kes suutsid ühinemised läbi viia vabatahtlikus etapis. Samas oli ka neid, kes seda ei suutnud või ei tahtnud ning jäid ootama valitsuse otsust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Analüüsisime ja kaalusime põhjalikult kõiki argumente, mida ühinemisettepaneku saanud omavalitsused meile esitasid. Iga omavalitsus on väga eriline ning seetõttu polnud ka otsused kerged.“

Loe edasi

Maakondlikku ühistransporti hakkab korraldama maanteeamet

15.02.2017

Sel ja tuleval aastal seisab ees maakondliku ühistranspordi ümberkorraldamine. Mis täpselt olema hakkab, oli päevakorral Raplamaa Omavalitsuse Liidu vallavanemate kogu veebruarikuu koosolekul.

Kuigi maavalitsused likvideeritakse alates 2017.a 1. jaanuarist, võtab maanteeamet maavalitsuse lepingud üle juba 1. oktoobrist.

Loe edasi

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavolikogud andsid maavanemale üle ühinemisdokumendid

28.12.2016

Rapla ühinemisgrupi omavalitsused andsid 28.detsembril Rapla maavanemale üle mahukad digipakid ühinemisdokumentidega. Digidokumentide pakis on Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemisleping, lepingulisad ja vallavolikogude otsused.

22.detsembril toimusid Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla volikogude istungid ühel ajal ja ühes saalis. Volikogud olid oma otsustes ühel meelel – kinnitati elanike küsitluse tulemused ja ühinemisleping koos lisadega. Ka haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsused said kõikidelt kohalolnud volikogude liikmetelt poolthääled. Samal päeval toimus pidulik ühinemislepingu allkirjastamine.

Loe edasi

Raplamaa uudised TRE Raadios

25.12.2016

ROL, RAEK, Maavalitsus ja Partnerluskogu on algatanud Raplamaa pooltunni TRE Raadios. Saated toimuvad teisipäeviti kl 11.00-11.30. TRE raadio Raplamaal 91,3 MHz. Käsitletakse maakonna elanike jaoks olulisi teemasid. Järelkuulamine.

KOV uudiseid ja teated ning aktuaalseid jututeemasid kajastatakse ka TRE RAADIO hommikuprogrammis Raplamaa hommik igal tööpäeval kell 7.30-10.00.

Loe edasi

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad ühinesid uueks omavalitsusüksuseks

22.12.2016

22.detsember oli tähtis kuupäev seoses Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla volikogude otsustega ühinemiseks üheks vallaks. Kõigepealt toimus lõplik otsustamine vallavolikogudes ja seejärel ühinemislepingu allkirjastamine Rapla Haldushoone talveaias.
Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Rapla vald, kus elab ligi 12 tuhat elanikku. Rapla linn jääb maakonna keskuseks ja jätkab asustusüksuse staatuses vallasisese linnana.

Loe edasi