Ajalugu

1991. aasta 6. septembril otsustasid Rapla maakonna omavalitsuste esindajad esimestena Eestis asutada oma ülemaakonnalise liidu – Rapla maakonna alevi- ja vallavolikogude liidu (RAVL). Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on Rapla maakonna alevi- ja vallavolikogude liidu (RAVL) õigusjärglane. Vajalikud põhikirja muudatused võeti vastu 5. mail 1994. aastal.

Ajalooga saab põhjalikumalt tutvuda 2006. aastal kirjastatud trükises “Raplamaa Omavalitsused 15”.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosseis 2009-2013:

Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosseis 2013-2017: