Finantstegevus

Alates 01. juulist 2019 võtab Raplamaa Omavalitsuste Liit vastu ainult masinloetavaid arveid (e-arveid) läbi operaatori.

Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab E-arveldaja kaudu saata e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis.

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium. Rohkem infot e-arvete kohta saab Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Tehingupartneri kood 594301.

Registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris numbriga 80196268.