Majandusaasta aruanded

ROL-i 2022. a majandusaasta aruande kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 28.04.2023 otsusega nr 40 ROL 2022. a majandusaasta aruanne.

ROL-i 2021. a majandusaasta aruande kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 20.05.2022 otsusega nr 19 ROL 2021. a majandusaasta aruanne.

ROL-i 2020. a majandusaasta aruande kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 23.04.2021 otsusega nr 83 ROL 2020 majandusaasta aruanne.