Majandusaasta aruanded

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu kinnitas oma 18. aprilli 2019 otsusega nr 43 ROL 2018. a majandusaasta aruande.