Komisjonid

ROL revisjonikomisjon
ROL täiskogu otsus nr 7

SA RAEK nõukogu 2022-2026
ROL täiskogu otsus nr 12

KOP maakondlik komisjon
ROLi täiskogu otsus nr 18

SA Raplamaa Haigla nõukogu 2022-2026
ROL täiskogu otsus nr 5

Raplamaa turvalisuse nõukogu
ROL täiskogu otsus nr 9

Tervisenõukogu 
ROL täiskogu otsus nr 10

Uimastiennetusnõukogu
ROL täiskogu otsus nr 11

Sotsiaalkaitse komisjon
ROL täiskogu otsus nr 16

Laulu- ja tantsupeo maakondlik komisjon
ROL täiskogu otsus nr 8

ROL-i Kultuuri Nõukoda
ROL juhatuse otsus nr 50

Rapla maakondlik liikluskomisjon
ROL täiskogu otsus nr 20

Kaunis Kodu
ROL täiskogu otsus nr 66

Rapla maakonna auhindamiskomisjon
ROL juhatuse otsus nr 79

ROLi hariduskomisjon
ROL täiskogu otsus nr 17

Raplamaa hariduse nõukoda
ROL täiskogu otsus nr 76 (muutmisel)

Kriisikomisjon 
Raplamaa omavalitsusüksuste kriisikomisjoni põhimäärus

ROL esindaja: 

ROL esindaja Kehtna Kutsehariduskeskuse nõunike kogus
ROLi juhatuse otsus nr 6

ROL esindaja Vana-Vigala TTK nõunike kogus
ROLi TK otsus nr 93

ROL esindaja nimetamine Raikküla kooli hoolekogusse
ROL täiskogu otsus nr 22