Põhikiri

Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhikiri kinnitati ROL täiskogu poolt 20. juunil 2003.

Põhikirja praegu kehtiv redaktsioon on kinnitatud ROL täiskogu poolt 28. septembril 2017.