Projektid

Kogukondliku turvalisuse 2019.a. maakondliku toetusvooru kokkuvõte

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru esitati sel aastal 3 projekti ja kõik projektid said ka täisrahastuse:

1. Varustus korda! –  Kehtna Päästekomando, toetus 3028,5 eurot

2. Salutaguse turvaline noorte ja kogukonna puhkeala – Punane Päike MTÜ, toetus 3150 eurot

3. Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse projekt Rapla maakonnas 2019.a.  – MTÜ Eesti Naabrivalve, toetus 2700 eurot

Projektitoetuste kogusumma oli 8878,5 eurot.

Täiendav taotlusvoor avatakse sügisel, fondi suurus (jääk) on 2945,5 eurot.

 

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik toetusvoor

Kuuendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Raplamaa Omavalitsuste Liit.


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

– Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

– vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 824 eurot.

Taotlusvoor avatakse 01.04.2019.a. (info aadressil www.rol.raplamaa.ee)

Toetusvooru_tingimused_2019 Raplamaal

Riigieelarvelise toetuse eraldamise üldtingimused

Taotlusvorm 2019

Taotluse eelarve vorm 2019

Hindamismetoodika 2019

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.05.2019.a. kell 16:30 aadressil ylle.laasner@raplamaa.ee.

Info: Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist,

tel 528 4090

——————————————————————————————————-

“Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mis toimub 03.07.2017-03.07.2019.a.

Uuring viiakse läbi koostöös Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga (ERSI), mida rahastatakse LEADER programmi vahenditest.

Uuringu peamiseks eesmärgiks on mõista ja kaardistada kiusamise ulatust ning selle iseloomu Raplamaa 5.-9. klasside õpilaste hulgas. Teiseks oluliseks eesmärgiks on võtta koolikiusamise kontekstis suurema luubi alla õpetaja-õpilase suhted. Uuring tõstab kiusamise teema jõulisemalt päevakorda ning annab ka soovitusi lahendusteks, mis formuleeritakse uuringu lõpus maakondlikeks soovitusteks/tegevuskavaks.