Koolitused

KONVERENTS INIMKESKSE HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSÜSTEEMI KOORDINATSIOONIMUDELI RAKENDAMINE RAPLAMAAL

Rapla maakonna tervisekonverents toimub 29. märtsil 2023.a. Rapla Riigimajas.
Päev algab kell 9.00, avasõnad lausub Rapla vallavanem ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Gert Villard kell 9.30.

Räägime lõppeva projekti “INIMKESKSE HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSÜSTEEMI KOORDINATSIOONIMUDELI RAKENDAMINE RAPLAMAAL” tulemustest. Sisukad ettekanded esitavad professor Merike Sisask ja superviisor Jane Väli vaimsest tervisest.

Hea praktika näiteid meie maakonnas esitlevad sotsiaal- ja tervisvaldkonna inimesed. Päev kulmineerub arutelupaneeliga inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi tuleviku teemadel. Paneelis osalevad Diana Ingerainen, Anu Õun, Gert Villard ja Uku Torjus.

Päeva juhib Siret Jakobson.

PÄEVAKAVA LEIAD SIIT: Lõpukonverents 29.03.2023.a.


Rapla maakonna 25. tervisedenduslik konverents toimub 2. novembril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis

Konverentsi sihtrühmaks on tervise ja turvalisuse valdkonna võrgustik, õpetajad, noorsootöötajad, poliitikud, lapsevanemad ja kõik, keda see teema kõnetab. Konverentsil saab osaleda nii kohapeal kui ka üle veebi.

Juubelikonverentsil vaatame tagasi ka ajaloolises võtmes ning tänuks tehtud töö eest on kingituseks Laikrete perebänd.

Konverentsi kutse on siin

Konverentsi päevakava leiad siit.

Registreeru konverentsile siin.


Raplamaa kohalike omavalitsuste tervisenõukogude koolitus

Adila Puhkekeskuses, 30.-31.08.2022.a.

Koolitus eesmärk:

arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi viia ellu kohalikul tasandil tervist edendavaid sekkumisi ning kujundada KOV tasandil toimiv tervise ja turvalisuse süsteem

Teenusdisaini koolituse eesmärgid:

tutvustada persoonade loomist ning teekonna kaardistust

ja kuidas valideerida osapooli, persoonat ja teekonda läbi kvalitatiivse uurimistöö

Sihtrühm:KOV tervisemeeskonna liikmed (igast KOVst 5-6 inimest)

Koolituse kava:

Teisipäev, 30.08.

9:30               Kogunemine Adila Puhkekeskuses, hommikukohv, puhkekeskusega tutvumine

10.00             Sissejuhatus –  Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist

Tutvumisring

10.30              Teenusdisaini koolitus. Sissejuhatus  – Margus Klaar

10.50              KOVde probleemide esitlused

11.30              Koolitus jätkub

12.30              Lõuna

12.45              Koolitus jätkub

14.30              Kohvipaus

14.45              Koolitus jätkub

17.15              Koolituspäeva lõpetamine

17.30              Õhtusöök

18.00             Sportlikud tegevused – redeligolf, kroket, tennis jms

20.00             Saun

Kolmapäev, 31.08.

8.30                Hommikusöök

9.00                Maakonna tegevuskava 2022, terviseprofiil, 2023.a. plaanid – Ülle Laasner

9.30                KOVde ülevaated – lepingu täitmine 2022, mis on siiani toimunud. Hea praktika näited – KOV esindajad

10.15               Puuvilja- ja sirutuspaus

11.30               Arutelu – kuidas edasi: 2023 tegevuste planeerimine, terviseprofiili  arendused, probleemid.

13.30             Lõuna

14.00             Ärasõit

Margus Klaar – teenuse disainer ja koolitaja, üks Brand Manuali asutajatest. Brand Manual on rahvusvaheline teenuse disaini ja brändingu ettevõte. Töötame nii avaliku- kui erasektoriga ning viime läbi nii koolitusi kui ka arendusprogramme.  Viime koostöös BDA ja Design Mindsiga läbi EAS kõige edukamat innovatsiooni programmi – Disaini Meistriklass. Samas võtmes teostame ka avalike teenuste arendamise programmi ATAP ja Teenusedisaini arendusprogrammi mida on läbinud kümned meeskonnad Keskkonnaametist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Põllumajandus- ja Toiduametist, Tervisekassast, Maaeluministeeriumist jt riigiasutustest ja -ametitest. Tallinna Ülikooli, Maastrichti ülikooli, Stockholm School of Econimics Riga ja Brand Manuali koostöös loodud tippjuhtide arendusprogramm SD4X (Service Design for Executives) on teinud samad teadmised ja oskused kättesaadavaks ka rahvusvahelistele ettevõtetele.


Raplamaa TE koolide ja inimeseõpetuse ainesektsiooni suveseminar

toimub 25.-26. augustil 2022.a. Kabala jõel suurel parvel.

Tähistatakse inimeseõpetuse ainesektsiooni 25. sünnipäeva, toimuvad erinevad loengud ja arutelud.

Tutvustatakse Foorumteatri metoodikat, TORE- metoodikat, SOVA-vestluse võimalust lastele, räägime varasest märkamisest, ennetustööst koolis ja maakonnas. Koolituse kaasaegsed rasestumisvastased vahendidtest ja aktiivõppe meetoditest seksuaalkasvatuses/ inimeseõpetuses viib läbi Reelika Kiivit TÜ Liikumislaborist.

Kutse suvekooli 2022


Üleriigiline tervisenõukogude 13. suvekool Kurgjärvel

23.-24. augustil 2022.a. toimub Kurgjärve spordibaasis 13. korda üleriigiline tervisenõukogude suvekool.

Sel aastal on fookuses vaimse tervise teemad, millele pühendutakse esimesel päeval. Teisel päeval kohtutakse erinevate ministeeriumite esindajatega ning leitakse parimad võimalused koostööks ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Esimest päeva korraldavad Aivar Simmermann (Moreno Keskus)  ning Sirje Rass ning teist päeva veab eest Elo Paap (OÜ HeaOle).

Suvekooli korraldab MTÜ Raplatervis.

PÄEVAKAVA 23.-24.08.2022.a


KAITSE END JA AITA TEIST RAPLAMAAL 14. KORDA!

Raplamaa 14. KEAT ohutuslaager
7. juunil toimus Laukataguse Puhkekeskuses 14. korda Kaitse end ja aita teist ohutuslaager, kus osalesid maakonna 15 kooli 6.- ja 7. klasside võistkonnad, kokku 23 võistkonda. Igas võistkonns oli 8 last – 4 poissi ja 4 tüdrukut. Lisaks oli klassiga kaasas ka õpetaja. Kokku oli laagris 240 inimest, neist lapsi 184.
Õpitubasid olid samuti kokku 23 –  päästel oli 2 tegevust – tulekustutamine ja  veeohutus, vabatahtlik pääste tegi suitsusukeldumist; Eesti Punase Risti Raplamaa Selts viis läbi kaks esmaabipunkti, kus tuli lahendada elulisi situatsioone. Transpordiametil oli kolm punkti – teemadeks liiklusmärkide tundmine ja kõrvalised tegevused; Keskkonnaametil olid põnevad punktid – kohtumine loomaga, kus sai isegi katsuda nii mutti, mäkra kui nirki, seda küll topistena, ja kalapüük, kus tuli peale mängukala püüki leida kalale nimi ja vaadata ka, kui suur kala peab olema, et teda tohib püüduna alles jätta.  Politsei tegi lausa neli punkti – raudteeohutuse (OLE) ja internetiohutuse punkti, põnevat seiklusrada ning “bussipunkti”, kus lapsed pidid oskama märgata, mis on vajalik, et lapsed võiksid bussiga sõitma minna.  Elektrilevi tuli kohale viieliikmelise tiimiga. Lisaks elektriohutusele olid nad abiks ka nooleviskevõistlusel. Vabatahtlikud Marko Matson, Leho Rohtla ning Triine Roosalu aitasid viia läbi meeskonnatöö erinevaid punkte.  Naiskodukaitse ja Kaitseliidu Noorkotkad ning Kodutütred tegid oma punktides matkatarkuste kontrolli, prooviti tuld teha ning  sooritati muid ellujäämistegevusi.
Võistkondade vahel toimus ka pingeline võistlus. 23 punkti kokkuvõttes saavutas esikoha Valtu Põhikooli 6. klass. Klassi saatnud õpetaja ja koolijuht Andres Saks on olnud varasemalt ise ka mitmed aastad KEAT laagri ülem.  Teise koha saavutas Rapla Kesklinna Kooli 6 a klass ning kolmanda koha Hagudi Põhikooli 7. klass.
Punktide parimad said eriauhindu, kõik koolid said tänukirja, kõik lapsed personaalse tunnistuse ning  kolm parimat klaasist karika.
Tagasiside lastelt ja koolidelt oli väga positiivne. Kuigi päev oli ääretult pikk ja raske, olid punktid põnevad, ilm imeilus ning laagripaik – Laukataguse Puhkekeskus – igati vahva koht, kus lapsed ennast saavad hästi tunda.
Ohutusõppuse korraldasid Raplamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Raplatervis.

   


ÜLERIIGILINE ÕPPUS “RAPLA ÄKK”

toimub 20. mail Rapla Kesklinna Kooli territooriumil ja selle ümbruses.

Üleriigiline õppus on näitlik õppus, milles osalevad kõikide maakondade meeskonnad, kes hakkavad analoogset õppust korraldama oma maakonnas.

Oleme seda formaati, mis on analoogne KEAT õppusega, praktiseerinud Raplamaa haridustöötajatele kaks aastat. Siseministeeriumi ettepanekul ja rahastusel oleme valmis seda tutvustama läbi
eheda praktika, et kõik maakonnad saaksid ÄKK õppust edaspidi rakendada. Niisamuti avastasime meie sellise võimaluse  Pärnumaalt, Kilingi-Nõmme Öö-Marult.

Rapla ÄKK annab võimaluse end proovile panna ohtlikult realistlikes olukordades ohutuse ja turvalisuse vallas.
Rapla ÄKK koostööpartnerid on Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist jpt.

Osalemas on peaaegu kõik maakonnad ja ka Siseministeeriumi võistkond!

Kutse näidisohutusõppusele – Rapla ÄKK 2022


KOOLITUS INIMESEÕPETUSE ÕPETAJATELE JA KODUNDUSÕPETAJATELE

29. aprillil toimub tsöliaakia teemaline koolitus koos praktilise osaga.  Koolituse korraldab Eesti Tsöliaakia Selts.

Täpsem info siin: Tsöliaakiakoolitus


KOOLIKOKKADE KOOLITUS

25. aprillil toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses Rapla maakonna koolikokkade koolitus.

Päevakava leiad siit: Koolikokade koolitus 25.04.2022


LASTE LIIKUMISE SEMINAR – ARUTELU

29. märtsil kell 13.30-16.00
Rapla Vesiroosi Kooli aulas

Sihtrühm:  koolijuhid, kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuhid, kooli tervisenõukogu liikmed ja koolitervishoiu töötajad

Tänapäeva lapsed on järjest enam ülekaalulised ja ekraanilembesed, füüsiliste võimete näitajad taandarenevad. Millisel moel sellist arengut pidurdada? Kuidas saada lapsed rohkem liikuma?

Päevaplaan:

  • Liikuma kutsuva kooli ideoloogia tutvustus, Merike Kull, Tartu Ülikooli Liikumislabori juht
  • Liikuma kutsuv kool Raplamaal – Rapla Vesiroosi Kool – kuidas on läinud? Pilvi Pregel, tervisenõukogu juht
  • Liikuma kutsuva kooli hea praktika, Kerttu Mölder- Jedokimova, Tallinna Südalinna Kooli õppealajuhataja
  • „Sport koolis“ pilootprojektis osalemise esimesed kogemused Kaiu Põhikooli näitel, Hannes Vald, direktor
  • Liikuma kutsuvad kampaaniad Raplamaa koolidele aprillis, Ülle Laasner, tervisedendaja ja Kris Oliver Maiberg, Spordiakadeemia juht
  • Arutelu: kooli ja kodu võimalused laste liikumisaktiivsuse edendamiseks

Palun registreeruge kooli esindusega SIIN 23. märtsiks.

See kohtumine on väga oluline!
Liikuma kutsuva kooli materjalide jagamine (mängujuhtide raamatud, plakatid)
Kohvilaud

Info:
Ülle Laasner
Raplamaa Omavalitsuste Liit
5284090, ylle.laasner@raplamaa.ee


KOOLITUSVÕIMALUSED TÖÖKOHA TERVISE EDENDAMISEL veebruar-aprill 2022

08.03.2022 kell 11 -13.30   Tervisliku toitumise toetamine töökohal,
3 h,  lektor Kätrin Karu-Lavits,  REGISTREERIN KOOLITUSELE

09.03.2022 kell 9.30 – 11   Puugid, puugihaigused ja ennetusvõimalused,
2 h,   lektor Julia Geller,  REGISTREERIN KOOLITUSELE

16.03.2022 kell 9.30 -12.45   Vaimse tervise toetamine suures või keskmise  suurusega organisatsioonis,
4 h,  lektor Taimi Elenurm,  REGISTREERIN KOOLITUSELE

17.03.2022 kell 9.30 – 11   Puugid, puugihaigused ja ennetusvõimalused,
2 h, lektor Julia Geller,  REGISTREERIN KOOLITUSELE

22.03.2022 kell 9.30 -12.45   Vaimse tervise toetamine väikeses  organisatsioonis,
4 h, lektor Taimi Elenurm,  REGISTREERIN KOOLITUSELE

31.03.2022 kell 9.30 -12.45   Vaimse tervise toetamine suures või  keskmise suurusega organisatsioonis,
4 h, lektor Taimi Elenurm REGISTREERIN KOOLITUSELE

07.04.2022 kell 9.30 -12.45, Vaimse tervise toetamine väikeses  organisatsioonis,
4 h, lektor Taimi Elenurm,   REGISTREERIN KOOLITUSELE

 


Turvalisuse konverentsi ettekanded 30.09.

Konverentsi video: https://www.facebook.com/raplatervis/videos/984133239102938 

Kaupo Vipp

Andres Merits

Janno Ruus Turvaline Kodukant KOOL

Nele Pernits – naiskodukaitse

Tartu linna koduturvalisuse edendamine 21 saj


Mängujuhtide koolitus toimub 21.-22. oktoobril Valtu Põhikoolis.

MJ-koolitus-Raplamaa-koolidele-21.-22.10.2020 päevakava


Raplmaa koolikokkade koolitus toimub 23. oktoobril Kehtna Kutsehariduskeskuses.

Koolikokkade koolitus 23.10.2020 Kehtna KHK


Raplasse tuleb esinema Mihkel Zilmer!

13. mail 2019.a. toimub Rapla Vesiroosi Koolis tervist edendavate lasteasutuste meeskondadele normaalse söömise koolitus kell 14-16 ja lapsevanemate koolitus kell 18-19.30.

KUTSE_Mihkel_Zilmer2019