MATA 2019 nimekiri

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on koostas maakonna ettepaneku MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja, kaasates sellesse oma liikmeid (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlikud partnereid (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu).

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni ettepanekul lülitati Raplamaalt taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised projektid:

  1. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni renoveerimine (taotleja: Kehtna Vallavalitsus): üldmaksumus 130 000,00 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  2. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kohila staadioni tartaankatte vahetus (taotleja: Kohila Vallavalitsus): üldmaksumus 216 000,00 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  3. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine (taotleja: Märjamaa Vallavalitsus): üldmaksumus 129 301,07 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  4. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Rapla kunstmurukattega jalgpallistaadioni rajamine I etapp (taotleja: Rapla Vallavalitsus): üldmaksumus 642 000,00 eurot, millest toetussumma 85 224,00 eurot

Taotlus esitatakse taotleja poolt e-toetuse keskkonna kaudu kuue kuu jooksul taotlemisõigusega projektide nimekirja teatavaks tegemisest arvates, st hiljemalt 19. märtsiks 2020.

Täpsem teave MATA meetme kohta üldiselt ja taotluste esitamise kohta on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel, sh:

  1. E-toetuskeskkonnas täidetava taotlusvormi näidis;
  2. Eelarve koostamise juhend ja
  3. Rahandusministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta.