MATA 2019 nimekiri

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on koostas maakonna ettepaneku MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja, kaasates sellesse oma liikmeid (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlikud partnereid (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu).

MATA 2019 toetuse maht ja maakondlik jaotus anti ette riigihalduse ministri 15.05.2019 käskkirjaga.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni ettepanekul lülitati Raplamaalt taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised projektid:

  1. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni renoveerimine (taotleja: Kehtna Vallavalitsus): üldmaksumus 130 000,00 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  2. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kohila staadioni tartaankatte vahetus (taotleja: Kohila Vallavalitsus): üldmaksumus 216 000,00 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  3. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine (taotleja: Märjamaa Vallavalitsus): üldmaksumus 129 301,07 eurot, millest toetussumma 80 000,00 eurot
  4. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Rapla kunstmurukattega jalgpallistaadioni rajamine I etapp (taotleja: Rapla Vallavalitsus): üldmaksumus 642 000,00 eurot, millest toetussumma 85 224,00 eurot