MATA 2024-2027

Aastatel 2024-2027 antakse toetust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni dialoogis kokkulepitavates 1-2 fookusteemas. Riigi toetuse abil kiirendatakse kokkulepitud valdkondades maakonna arengustrateegias seatud eesmärkide saavutamist. Dialoogis kokkulepitud teemavaldkondades elluviidavad projektid lepitakse kokku maakonna arengustrateegia tegevuskavas.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu 28.06.2023 toimunud maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) kasutamise Raplamaa dialoogi tulemusena kinnitati Raplamaa fookusteemadeks aastatel 2024-2027 „Mitmekesine ettevõtluskeskkond, kus toimetavad kõrget lisandväärtust tootvad ettevõtted“ ja „Kättesaadavad ja kvaliteetsed avalikud teenused“. Tulemused on fikseeritud vastavas protokollis.