MATA 2024-2027

Aastatel 2024-2027 antakse toetust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni dialoogis kokkulepitavates 1-2 fookusteemas. Riigi toetuse abil kiirendatakse kokkulepitud valdkondades maakonna arengustrateegias seatud eesmärkide saavutamist. Dialoogis kokkulepitud teemavaldkondades elluviidavad projektid lepitakse kokku maakonna arengustrateegia tegevuskavas.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu 28.06.2023 toimunud maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) kasutamise Raplamaa dialoogi tulemusena kinnitati Raplamaa fookusteemadeks aastatel 2024-2027 „Mitmekesine ettevõtluskeskkond, kus toimetavad kõrget lisandväärtust tootvad ettevõtted“ ja „Kättesaadavad ja kvaliteetsed avalikud teenused“. Tulemused on fikseeritud vastavas protokollis.

Raplamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2023-2026 täienduse ja täpsustusena on valminud MATA programmi rahade kasutamise kava Raplamaal 2024-2027. Tegevuskava on arutatud kõigis maakonna vallavolikogudes ja selle on heaks kiitnud ROL täiskogu 25.01.2024 koosolekul.

Tegevuskava koostamise loogika selgitamiseks on valminud kokkuvõtte Raplamaa arengustrateegia 2035+ MATA 2024-2027 tegevuskavast toetatavate 2024. aastal algavate projektide kohta.