MATA 2020 nimekiri

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on koostas maakonna ettepaneku MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja, kaasates sellesse oma liikmeid (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlikud partnereid (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu).

MATA 2020 toetuse maht ja maakondlik jaotus anti ette riigihalduse ministri 17.02.2020 käskkirjaga nr 24.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni ettepanekul lülitati Raplamaalt taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised projektid:

  1. Rapla terviselinnaku parklate ja ligipääsude väljaehitamine (taotleja: Rapla Vallavalitsus): üldmaksumus 230 000,00 eurot, millest toetussumma 170 385,00 eurot
  2. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Kehtna staadioni täielik renoveerimine kõrgetasemeliseks kergejõustikuareeniks (taotleja: Kehtna Vallavalitsus): üldmaksumus 213 500,00 eurot, millest toetussumma 160 000,00 eurot
  3. Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskus (taotleja: Kehtna Kutsehariduskeskus): üldmaksumus 66 800,00 eurot, millest toetussumma 50 000,00 eurot