MATA 2021 nimekiri

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on koostas maakonna ettepaneku MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja, kaasates sellesse oma liikmeid (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlikud partnereid (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu).

MATA 2021 toetuse maht ja maakondlik jaotus anti ette riigihalduse ministri 12.11.2020 käskkirjaga nr 192.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni ettepanekul lülitati Raplamaalt taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised projektid:

  1. Raplamaa Mälukeskus (taotleja: Rapla Vallavalitsus): üldmaksumus 82 000,00 eurot, millest toetussumma 60 881,00 eurot;
  2. Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine – Märjamaa staadioni rekonstrueerimine (taotleja: Märjamaa Vallavalitsus): üldmaksumus 760 038 eurot, millest toetussumma 160 000 eurot;
  3. Loone linnuse jalakäijate silla ehitamine (taotleja: Kohila Vallavalitsus): üldmaksumus 203 000 eurot, millest toetussumma 110 000 eurot;
  4. Keskkonnahariduse kättesaadavuse laiendamine Raplamaal ja väljaspool Raplamaa piire (taotleja: Kohila Vallavalitsus): üldmaksumus 67 000 eurot, millest toetussumma 50 000 eurot.