MATA 2022 nimekiri

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) on koostas maakonna ettepaneku MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja, kaasates sellesse oma liikmeid (Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla vallad) ja maakondlikud partnereid (RAEK, Raplamaa Partnerluskogu).

MATA 2022 toetuse maht ja maakondlik jaotus anti ette riigihalduse ministri 06.12.2021 käskkirjaga nr 171.

Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni ettepanekul lülitati Raplamaalt taotlemisõigusega projektide nimekirja järgmised projektid:

  1. Raplamaa kohalike omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava (taotleja: Raplamaa Omavalitsuste Liit): üldmaksumus 66 670 eurot, millest toetussumma 50 000,00 eurot;
  2. Rapla Keskraamatukogu ruumiprogrammi parendustööd (taotleja: Rapla Vallavalitsus): üldmaksumus 577 000 eurot, millest toetussumma 350 000 eurot.