HEV laste hariduskorralduse projekt

1. septembril 2021 käivitus ROL poolt veetav ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatav projekt “Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks”. Uuringut viib läbi Cumulus Consulting OÜ.

Maakonna kõiki omavalitsusi haarava hariduslike erivajadustega (HEV) laste hariduskorralduse analüüsi tulemusena tekib maakonnas tervikpilt hetkeolukorrast ja töötatakse ühiselt välja maakonnale sobiv lahendus. Projekti käigus viiakse läbi HEV laste praeguse õppekorralduse ja valdkonna arengusuundade analüüs ning töötatakse välja Raplamaale sobiv maakonnaülene HEV laste õppekorralduse ja teenuste pakkumise mudel. Lisaks mõeldakse läbi edasised konkreetsed sammud, kuidas soovitud tulemuseni jõuda. Projekti tulemused annavad ka sisendi Raplamaa arengustrateegia 2035+ täpsustamiseks.

Uuringu avaseminar toimus 28. septembril veebikeskkonnas.

Uuringu lõpptulemused peavad olema ROL-le üle antud hiljemalt 10. oktoobriks 2022, kuid tõenäoliselt toimub see juba 2022 suveks.