Raplamaa hariduse koostöövõrgustiku projekt

Raplamaa arengustrateegias lepiti kokku, et maakonna haridusasutuste koostöövõrgustiku loomine on üks olulisemaid tegevussuundi: „Eesmärk on luua maakonna haridusasutuste üks terviksüsteem, milles kõik koolid toimivad tihedas koostöövõrgustikus, eesmärgiga tagada kõigile õpilastele võimetekohane areng ja sujuv üleminek ühest haridusasutusest teise ja eelmiselt tasandilt järgmisele“.

Selle saavutamiseks on Raplamaa Omavalitsuste Liit ja tema partnerid käivitanud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendite toetusel projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“.

Projekti käigus tuleb kujundada kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste terviklik koostöövõrgustik, millesse kuuluvad kõik maakonna koolid, olenemata nende omandivormist või haridustasandist. Koostöövõrgustikus tuleb lähtuda iga õpilase (ka täiskasvanu) vajadustest ning tagada neile kõigile võimetekohane areng, sujuv üleminek ühest haridusasutusest teise ning edasiõppimisvõimalused kutse- või kõrgkoolides.

Projekti on kaasatud eksperdid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist.