Raplamaa omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamine

Projekt „Raplamaa omavalitsuste jätkusuutlikkuse suurendamine nende võimekuse konsolideerimise kaudu“ viidi ellu 2012-2013 Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ toel. Projekti tellijaks oli Raplamaa Omavalitsuste Liit ja teostajaks Tallinna Ülikool.

Projekti eesmärgiks oli Raplamaa omavalitsusjuhtide ja -spetsialistide võimekuse ja mõtteviisi arendamine, et näha omavalitsuste suutlikkuse probleeme laiemalt ja nende lahendusi pikemas perspektiivis. Projekti lõppväljundiks on 2013. aastal valminud „Raplamaa omavalitsuste suutlikkuse konsolideerimise strateegia“.