Raplamaa omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava

1. septembril 2022 käivitus ROL poolt veetav ja maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise (MATA) meetmest toetatav projekt “Raplamaa kohalike omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava”. Uuringut viib läbi Consultare OÜ koos Nomine Consult OÜ-ga.

Maakonna kõiki omavalitsusi haarava kliima- ja energiakava koostamise käigus tekib maakonnas selgem arusaam kliima ja energia teemavaldkondade tulevikuarengutest, võimalikest lahendustest ja sihttasemetest. See viimane võimaldab konkreetsemalt ja teadmuspõhiselt täpsustada maakonna arengustrateegiat ja valdade arengukavasid ning loob aluse teadmuspõhiste ja mõjusate otsuste langetamiseks omavalitsustes. Töö tulemusena metoodiliselt korrektne ja nõuetele vastav Raplamaa kohalike omavalitsuste ühine kliima- ja energiakava aastani 2035+, mis sisaldab visiooni aastani 2050 – analüüs, eesmärgid, mõõdikud, sihttasemed ja tegevused elluviimiseks. Lisaks maakonna kavale tuuakse eraldi välja kõigi valdade kliima- ja energiakavad.

Valmis dokumendid antakse ROL-le üle hiljemalt 30. aprilliks 2023.

Uuringu avaseminar toimus 28. septembril veebikeskkonnas, kus osales 15 inimest. Avaseminari esitlused: ROL poolne sissejuhatus (Tavo Kikas, ROL), konsultandi sissejuhatus ja kokkuvõte (Kristo Kiiker, Consultare OÜ), ehitatud keskkond (Agne Peetersoo, Consultare OÜ), muutuva kliima väljakutsed Raplamaale (Kristjan Piirimäe, Consultare OÜ), muutuva energeetika väljakutsed Raplamaale (Aleks Mark, Nomine Consult OÜ).