Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring

1. mail 2021 käivitus ROL poolt veetav ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatav projekt “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs”. Uuringut viivad läbi Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ.

Maakonna kõiki omavalitsusi haarava majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu tulemusena tekib maakonnas tervikpilt hetkeolukorrast. See võimaldab hinnata olukorda, arenguvajadusi ja täpsustada järgnevaid samme ettevõtluskeskkonna kujundamisel nii maakonnas tervikuna kui ka valdade (või teistsuguste piirkondade) lõikes. See viimane võimaldab konkreetsemalt ja teadmuspõhiselt edasi liikuda maakonna arengustrateegia väga üldiselt sõnastatud eesmärgipüstituste juurest.

Uuringu avaseminar toimus 25. mail veebikeskkonnas.

Uuringu lõpptulemused peavad olema “kirjade järgi” ROL-le üle antud hiljemalt 31. oktoobriks 2022, kuid tõenäoliselt toimub see juba 2022 kevadel.