Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuring

1. maist 2021 kuni 31. oktoobrini 2022 toimus ROL poolt veetud ja EL Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekt “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs”. Uuringut viisid läbi Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ.

Maakonna kõiki omavalitsusi haarava majandus- ja ettevõtluskeskkonna uuringu tulemusena on maakonnas tekkinud tervikpilt hetkeolukorrast. See võimaldab hinnata olukorda, arenguvajadusi ja täpsustada järgnevaid samme ettevõtluskeskkonna kujundamisel nii maakonnas tervikuna kui ka valdade lõikes. See viimane võimaldab konkreetsemalt ja teadmuspõhiselt edasi liikuda maakonna arengustrateegia väga üldiselt sõnastatud eesmärgipüstituste juurest.

Uuringu avaseminar toimus 25. mail 2021 veebikeskkonnas ja lõpuseminar 21. oktoobril 2022 hübriidsena.

Uuringu lõpptulemused anti ROL-le üle hiljemalt oktoobris 2022.