Raplamaa omavalitsuste ühine liikuvusuuring

1. juunist 2020 kuni 31. maini 2021 toimus maakonnas Kohila Vallavalitsuse vedamisel Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt „Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine“ (toetuse suurus 30 000 eurot). Projekti partneriteks olid Kehtna Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus. Kõik neli panustasid projekti ka rahaliselt.

Liikuvusuuring viidi läbi Rapla maakonna kõigis neljas kohalikus omavalitsuses. Uuringut viis läbi valdkonnas kogenud Tallinna Tehnikaülikool.

Uuringu tarvis kogus TTÜ suures mahus erinevaid andmeid ja muid lähtematerjale ning kaardistas hetkeolukorda. Seejärel viidi maakonna elanikke seas läbi ulatuslik veebipõhine küsitlusuuring nende liikumisharjumuste väljaselgitamiseks. Ajavahemikus 25.01.-21.02.2021 täitis eesti- ja venekeelset küsimustikku 736 inimest, mis on silmapaistev tulemus 33 tuhande elanikuga maakonna puhul. Ka toimus Raplamaa 17 põhikoolis 5.-8. klassi õpilaste kooliteede kaardistamine ning küsitleti 11 maakonna suuremat ettevõtet. Tulemusi arutati erinevatel rühmaaruteludel.

Projekti lõpuseminar peeti 21. mail 2021 mitmete omavalitsuste ja maakondlike koostööpartnerite esindajate osalusel koos ROL Täiskogu koosolekuga. Lõpuseminaril tutvustasid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased uuringu tulemusi. Uuringu tulemused on kokku võetud uuringu lõpparuandes.

Uuringu andmeid ja tulemusi saavad omavalitsused nüüd kasutada üldplaneeringute ja teiste arengudokumentide koostamisel ning poliitiliste otsuste tegemisel, mis suunavad tasakaalustatud ruumilist arengut vallas ja maakonnas. Raplamaa kohalikud omavalitsused on saanud endale tööriista, mis aitab langetada kvaliteetsemaid ja paremini põhjendatud otsuseid teedevõrgu ja liikuvuse kohta.