Ettekanded, õppematerjalid

RAPLA MAAKONNA 27. TERVISEKONVERENTS “VÄÄRIKAS ELU, LÕPUNI”

Ettekanded:

Inna Narro
Kadri Oras
Marelle Pihlak (Mamma)
Marju Kõivupuu
Milvi Haitov. Kutsehaigused
Tauri Tallermaa
Tõnis Milling
Urve Uusberg
Ülle Laasner


UIMASTIENNETUSLIKUD MATERJALID ÕPETAJATELE

Riski- ja kaitsetegurid uimastiennetuses

E-sigarettide_tarvitamise_pidurdamine_ja_ennetamine_koolis
Uimastiennetuse_opetajaraamat
Mida_kool_teha_saab

TAI_A4_Mida sisaldab E-sigaret
Esigarettide_tarvitamise_pidurdamine_ja_ennetamine_koolis_SKEEM
Mis_peitub_sigaretis_est

Ennetuse kasiraamat_veebis
Mis-metoodikad ennetuses-töötavad EST-veebSoltuvusaineid_A4
E-sigaret_est
Huuletubakas
Vesipiip
Soovitused_alkoholi_est_web


INIMESEKESKSE HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSÜSTEEMI KOORDINATSIOONIMUDELI RAKENDAMINE  RAPLA MAAKONNAS – AVASEMINAR 05.05.2022.a.

Hoolduskoordinaatori tegevuste tutvustus
A-L Reede võrgustikutöö ettekanne
Ülle Laasneri ettekanne
Päevakava 05.05.2022
Klienditeekonnad
Rapla integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise mudel


LIIKUMA KUTSUVA KOOLI SEMINARI ETTEKANDED JA MATERJALID 29.03.2022.a.
Liikuma Kutsuv Kool_Raplamaa_29.03.21_Merike Kull
Liikuma Kutsuva Kooli koolitusvõimalused ja kogemusseminarid
Liikumiskampaania – Ülle Laasner  ja Kris Oliver Maiberg
SPORT KOOLIS_ – Hannes Vald
Tallinna Südalinna kooli ettekanne – Kerttu Mölder-Jevdokimov


INIMESEKESKSE HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSÜSTEEMI KOORDINATSIOONIMUDEL RAPLA MAAKONNAS – LÕPUKONVERENTS 14.12.2021.a.
Anne-Ly Reede – võrgustikutöö
Katrin Nugis – juhtumikorraldus
Ülle Laasner – projektist kokkuvõte
Civitta Eesti AS – kooridnatsioonimudel


Uimastiennetusnädala nutisõltuvuse veebiseminari ülekanne: 
https://www.facebook.com/raplatervis/videos/223347883210577 

RAPLA MAAKONNA TURVALISUSE KONERENTS 30.09.2021.a.
Videoülekanne konverentsist asub siin:
https://www.facebook.com/raplatervis/videos/984133239102938 
Andres Merits
Janno Ruus Turvaline Kodukant KOOL
Kaupo Vipp
Nele Pernits – naiskodukaitse
Tartu linna koduturvalisuse edendamine 21 saj


RAPLA MAAKONNA SPORDIKONVERNETS 14.04.2021.a.
Videoülekanne asub siin: https://www.facebook.com/raplatervis/videos/469223910999149
Laste liikumisuuring Raplamaal 2020
Laste liikumisaktiivsus_Raplamaa_Merike Kull
Hea tahte lepe 2021


RAPLA MAAKONNA 22. TERVISEDENDuSE KONVERENTSI ETTEKANDED 2019.a.

SportID
Peresõbralik Tööandja kui uus norm!
Tööheaolu
Mamma
Külli Luuk

Lisame ettekandeid veel!